Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vienuolyno g. 7, LT-20130, Ukmergė
Tel. (8 340) 527 34
Faks. (8 340) 527 34
El. p. ukmmrastine@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 302541858

 

03 

Priėmimas į Ukmergės meno mokyklą vykdomas gegužės 15 - birželio 10 dienomis, papildomas - rugsėjo 1-30 dienomis, nuolatinis - tik ankstyvojo ugdymo ir suaugusiųjų grupėse. Tikslus meninių gebėjimų patikrinimo laikas skelbiamas Ukmergės meno mokyklos internetiniame puslapyje, rajono spaudoje, miesto skelbimų lentose, socialinio tinklo paskyroje. Meninių gebėjimų patikrinimo metu: į dailės programas - vertinama dailės plastinės raiškos kūrybiniai gebėjimai ir įgūdžiai, į muzikos programas - muzikinė klausa, muzikinė atmintis, ritmo pojūtis, į šokio programas - ritmo pojūtis, šokio judesio duomenys.

Vaikai ir moksleiviai, norintys mokytis dailės, gali rinktis šias programas: ankstyvojo ugdymo (trukmė 1 metai, priimami 6-7 metų vaikai, 2 pamokos per savaitę), pradinio ugdymo (trukmė 1-3 metai, priimami 7-10 metų vaikai, 6 pamokos per savaitę), pagrindinio ugdymo (trukmė 4 metai, priimami 11-16 metų mokiniai, 11 pamokų per savaitę), neformaliojo ugdymo (socializacijos) (trukmė 4 metai, priimami 11-16 metų mokiniai, 3 pamokos per savaitę), tikslinio ugdymo (trukmė 3 metai, priimami mokiniai, baigę pagrindinio dailinio ugdymo programą ir mokiniai, siekiantys gilesnio dalykinio pasirengimo ar besiruošiantys studijuoti menus, 7 pamokos per savaitę), suaugusių dailės studija (trukmė 1 metai, 2 pamokos per savaitę).

Vaikai ir moksleiviai, norintys mokytis muzikos, gali rinktis šias ugdymo programas: ankstyvojo ugdymo (trukmė 1 metai, priimami 6-8 metų vaikai, 2 pamokos per savaitę), 7-12 metų mokiniai - 6 metų ugdymo programas (pučiamųjų instrumentų (trimito, tenoro, tūbos, klarneto, saksofono, išilginės fleitos), akordeono), 7 metų mokymo programas (dainavimo, styginių instrumentų (smuiko, violončelės, klasikinės gitaros), fortepijono, mušamųjų instrumentų), išplėstinio ugdymo (trukmė 1-3 metai, priimami baigę 6, 7 metų įvairių instrumentų arba chorinio dainavimo ugdymo programas). Pamokų skaičius per savaitę priklauso nuo pasirinkto dalyko ir lankomos klasės.

Vaikai ir moksleiviai, norintys mokytis šokio, gali rinktis šias programas: ankstyvojo ugdymo (programos trukmė 1 metai, priimami 5-7 metų vaikai, 2 pamokos per savaitę), pradinio ugdymo (programos trukmė 3 metai, priimami 7-9 metų vaikai, 6 pamokos per savaitę), pagrindinio ugdymo (programos trukmė 4 metai, priimami 10-12 metų vaikai, 6-8 pamokos per savaitę).