Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vienuolyno g. 7, LT-20130, Ukmergė
Tel. (8 340) 527 34
Faks. (8 340) 527 34
El. p. ukmmrastine@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 302541858

 

04

Didelė parama mokyklai yra Jūsų skirti 2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio sumos. Jūsų parama bus panaudota ugdymo priemonių įsigijimui, ugdymo aplinkos gerinimui. 2017 m. už Jūsų paramą buvo įsigyta prekių ir paslaugų už 5358,7 Eur (fortepijonas, ugdymo reikmėms skirtos priemonės).

Nusprendę per pajamų mokestį suteikti paramą Meno mokyklai, turi užpildyti nustatytos FR0512 v.3 formos prašymą. Primename, kad Jūsų parama mokyklai, t. y. Jūsų skirti 2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio sumos, bus pervesta tik tuo atveju, jei kiekvienais metais deklaruosite savo pajamas. Taip pat paremti mokyklą gali Jūsų draugai ar giminės. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. Prašymas pervesti 2 procentus pajamų mokesčio sumos turi būti pateiktas iki 2018 metų gegužės 2 dienos.

Duomenys, reikalingi FR0512 v.3 formos prašymo užpildymui:

  • Mokestinis laikotarpis: 2017
  • Gavėjo tipas: 2
  • Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 302541858
  • Mokesčio dalies paskirtis: PARAMA MOKYKLAI
  • Mokesčio dalies dydis (procentais): 2,00
  • Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio - 2021


Prašymą pervesti 2 procentus pajamų mokesčio sumos galima:

  •  elektroniniu būdu. FR0512 v.3 formą galima pildyti on-line, pildymo instrukcija:
1. Užpildykite Jūsų asmens duomenis, telefoną, adresą.
2. 5 langelyje mokestinis laikotarpis - 2017
3. 6S langelį pažymėkite, o 6A, 7S, 7A palikite tuščius.                
4. E1 langelyje įrašykite gavėjo tipą - 2
    E2 langelyje gavėjo identifikacijos numerį - 302541858
    E3 langelyje mokesčio dalies paskirtis - PARAMA MOKYKLAI
    E4 langelyje skiriamos paramos kiekį procentais - 2.00
    E5 langelyje mokestinį laikotarpį - 2021
5. Išsaugokite duomenis ir pateikite.
  • tiesiogiai įteikiant mokesčių inspekcijos darbuotojui. Pateikiant prašymą reikalingas asmens tapatybės dokumentas.
  • siunčiant paštu. Kad Jums šis būdas nieko nekainuotų, prašom užpildytą FR0512 v.3 formos prašymą atnešti dalyko mokytojui arba klasės vadovui, kuris pasirūpins, kad prašymas būtų išsiųstas. Jei nuspręsite siųsti paštu patys, voką su užpildytu FR0512 v.3 formos prašymu (1 voke gali būti tik 1 prašymas) siųskite šiuo adresu: VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui, Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai.

Formą FR0512 v.3 bei formos užpildymo ir pateikimo taisykles galima gauti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje arba parsisiųsti:

Forma FR0512 v.3
Formos FR0512 v.3 užpildymo ir pateikimo taisyklės

 Ačiū

 Ukmergės meno mokyklos bendruomenė