Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vienuolyno g. 7, LT-20130, Ukmergė
Tel. (8 340) 527 34
Faks. (8 340) 527 34
El. p. ukmmrastine@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 302541858

 

   KVIEČIAME MOKYTIS UKMERGĖS MENO MOKYKLOJE 

Ankstyvojo muzikinio ugdymo programoje „Linksmosios natelės“ (5-7 m.)
Ankstyvojo šokio ugdymo programoje „Smagūs žingsneliai“ (5-7 m.)
Ankstyvojo dailės ugdymo programoje „Spalvų namelis“ (5-7 m.)
Suaugusiųjų dailės studijoje

2021 www_muzika sokis

   MUZIKOS SKYRIUJE                                                                                                                                     

DAINAVIMO, STYGINIŲ INSTRUMENTŲ (smuiko, violončelės, klasikinės gitaros), FORTEPIJONO UGDYMO PROGRAMOSE (programų trukmė 7 metai, 7-10 m. amžiaus vaikams)

AKORDEONO, PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ (klarneto, trimito, eufonijos, tenoro, tūbos, baritono, saksofono, išilginės fleitos) UGDYMO PROGRAMOSE (programų trukmė 6 metai, 7-10 m. amžiaus vaikams)

ŠOKIO PRADINIO UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 3 metai, 7-10 m. amžiaus vaikams), ŠOKIO PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 4 metai, 10-14 m. amžiaus vaikams)

ŽELVOS FILIALE: DAINAVIMO, FORTEPIJONO UGDYMO PROGRAMOSE (programų trukmė 7 metai, 7-10 m. amžiaus vaikams)

Muzikinių duomenų patikrinimas vyks Ukmergės meno mokyklos Muzikos skyriuje (Vienuolyno g. 7)
2021 06 02  14 val. - į dainavimo ugdymo programą
                    16 val. - į pučiamųjų instr. ugdymo programas
2021-06-03  14 val. - į akordeono ugdymo programą
                    16 val. - į styginių instr. ugdymo programas
2021-06-04  14 val. - į fortepijono ugdymo programą
                    16 val. - papildomas priėmimas į laisvas vietas
                    16 val. - į šokio ugdymo programas

(jei dėl COVID-19 keistųsi informacija, informuosime individualiai)

2021 www_daile

   DAILĖS SKYRIUJE                                                                                                                                         

DAILĖS PRADINIO UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 3 metai, 6-10 m. amžiaus vaikams)
DAILĖS PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 4 metai, 9-14 m. amžiaus vaikams)
DAILĖS TIKSLINIO UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 3 metai, nuo 14 m.)
DAILĖS NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 4 metai, 11-18 m. amžiaus vaikams)

ŽELVOS FILIALE: DAILĖS PRADINIO UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 3 metai, 6-10 m. amžiaus vaikams), DAILĖS PAGRIDINIO UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 4 metai, 9-14 m. amžiaus vaikams)

2021-2022 m. m. į Dailės skyriaus visas ugdymo programas mokiniai priimami be stojamojo egzamino.


Dokumentai priimami: 2021 05 03 – 2021 05 31
Reikalingi dokumentai: tėvų prašymas, gimimo liudijimo kopija, skenuotus ar fotografuotus dokumentus siųsti el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai  (prašymo formą rasite skelbimo apačioje)
Stojamasis mokestis – 4 Eur

Stojamąjį mokestį galima sumokėti:
1. Mokestis mokamas pavedimu. Mokėjimo gavėjo rekvizitai: Ukmergės meno mokykla, juridinio asmens kodas 302541858, sąskaita LT787182400001130751, Šiaulių bankas, kodas 71824. Mokėjimo pavedimo (paskirtyje) nurodyti stojančiojo vardą, pavardę, stojamasis mokestis.
2. Sumokėti vietoje grynais. Ukmergės meno mokyklos muzikos skyriuje, Vienuolyno g. 7 darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 17.00 val. Telefonas pasiteiravimui (8 340) 52734.

 


PILDYTI PRAŠYMĄ ČIA

 


Priėmimas į Ukmergės meno mokyklą vykdomas gegužės 15 - birželio 10 dienomis, papildomas - rugsėjo 1-30 dienomis, nuolatinis - tik ankstyvojo ugdymo ir suaugusiųjų grupėse. Tikslus meninių gebėjimų patikrinimo laikas skelbiamas Ukmergės meno mokyklos internetiniame puslapyje, rajono spaudoje, miesto skelbimų lentose, socialinio tinklo paskyroje. Meninių gebėjimų patikrinimo metu: į dailės programas - vertinama dailės plastinės raiškos kūrybiniai gebėjimai ir įgūdžiai, į muzikos programas - muzikinė klausa, muzikinė atmintis, ritmo pojūtis, į šokio programas - ritmo pojūtis, šokio judesio duomenys.

Vaikai ir moksleiviai,  norintys mokytis dailės, gali rinktis šias programas: ankstyvojo ugdymo (trukmė 1 metai, priimami 6-7 metų vaikai, 2 pamokos per savaitę), pradinio ugdymo (trukmė 1-3 metai, priimami 7-10 metų vaikai, 6 pamokos per savaitę), pagrindinio ugdymo (trukmė 4 metai, priimami 11-16 metų mokiniai, 11 pamokų per savaitę), neformaliojo ugdymo (socializacijos) (trukmė 4 metai, priimami 11-16 metų mokiniai, 3 pamokos per savaitę), tikslinio ugdymo (trukmė 3 metai, priimami mokiniai, baigę pagrindinio dailinio ugdymo programą ir mokiniai, siekiantys gilesnio dalykinio pasirengimo ar besiruošiantys studijuoti menus, 7 pamokos per savaitę), suaugusių dailės studija (trukmė 1 metai, 2 pamokos per savaitę).

Vaikai ir moksleiviai,  norintys mokytis muzikos, gali rinktis šias ugdymo programas: ankstyvojo ugdymo (trukmė 1 metai, priimami 6-8 metų vaikai, 2 pamokos per savaitę), 7-12 metų mokiniai - 6 metų ugdymo programas (pučiamųjų instrumentų (trimito, tenoro, tūbos, klarneto, saksofono, išilginės fleitos), akordeono), 7 metų mokymo programas (dainavimo, styginių instrumentų (smuiko, violončelės, klasikinės gitaros), fortepijono), išplėstinio ugdymo (trukmė 1-3 metai, priimami baigę 6, 7 metų įvairių instrumentų arba chorinio dainavimo ugdymo programas). Pamokų skaičius per savaitę priklauso nuo pasirinkto dalyko ir lankomos klasės.

Vaikai ir moksleiviai,  norintys mokytis šokio, gali rinktis šias programas: ankstyvojo ugdymo (programos trukmė 1 metai, priimami 5-7 metų vaikai, 2 pamokos per savaitę), pradinio ugdymo (programos trukmė 3 metai, priimami 7-9 metų vaikai, 6 pamokos per savaitę), pagrindinio ugdymo (programos trukmė 4 metai, priimami 10-12 metų vaikai, 6-8 pamokos per savaitę).

 


 

 

 

  dailės2       01

          

1956 m. Ukmergėje įsteigta Muzikos mokykla, o 1991 m. grupė menininkų inicijavo Dailės mokyklos įsteigimą. Reorganizavus šias abi ugdymo įstaigas, nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. savo veiklą pradėjo Ukmergės meno mokykla.

Meno mokykloje yra Muzikos ir Dailės skyriai bei Želvos filialas. Mokykloje dirba 45 pedagogai, mokosi 492 mokiniai (muzikos programose - 276, dailės programose - 186, šokio programose - 30).

Muzikos ugdymo programų dalykai: fortepijono, dainavimo, akordeono, styginių instrumentų (smuiko, violončelės, klasikinės gitaros), pučiamųjų instrumentų (trimito, klarneto, saksofono, išilginės fleitos), muzikos teorijos ir istorijos, sukomplektuota ankstyvojo muzikos ugdymo programos grupė "Linksmosios natelės". Moksleiviai muzikuoja meniniuose kolektyvuose: jaunių ir jaunučių choruose, pučiamųjų instrumentų, styginių instrumentų, akordeonų orkestruose, liaudiškos muzikos kapeloje, ansambliuose.

Dailės ugdymo programos: pradinio ugdymo programoje - grafinės, spalvinės, erdvinės raiškos dalykai, pagrindinio ugdymo programoje - piešimo, tapybos, erdvinės formos, kompozicijos, dailėtyros, grafikos, tekstilės, medijų menų dalykai, tikslinio ugdymo programoje - piešimo ir tapybos dalykai, neformaliojo ugdymo programoje - piešimo ir tapybos dalykai, ankstyvojo dailės ugdymo programos studijoje "Spalvų namelis" ir suaugusiųjų dailės studijoje - meninė raiška.

Šokio ugdymo programos: pradinio ugdymo programoje - pramoginis, klasikinis, charakterinis, lietuvių liaudies šokiai, pagrindinio ugdymo programoje - pramoginis, klasikinis, charakterinis, lietuvių liaudies šokiai, ankstyvojo šokio ugdymo programoje "Smagūs žingsneliai" - meninė raiška.

Meno mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja rajono kultūrinėje veikloje. Mokiniai yra nuolatiniai tarptautinių, respublikinių konkursų, festivalių nugalėtojai, Pasaulio lietuvių, respublikinių dainų švenčių, parodų, plenerų dalyviai. Mokyklos koncertų salėje, meno galerijoje "Keliaujantis paukštis" ir šokių studijoje organizuojamuose koncertuose, parodose, pasirodymuose bei kituose renginiuose aktyviai dalyvauja mokiniai, jų tėvai, mokytojai.


"Dailės skyrius, Klaipėdos g. 17", Šarūnė Augustėnaitė 12 m., mokytoja J. Šlepetienė
"Muzikos skyrius, Vienuolyno g. 7" , Goda Požerskaitė 15 m., mokytoja J. Šlepetienė