Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vienuolyno g. 7, LT-20130, Ukmergė
Tel. (8 340) 527 34
Faks. (8 340) 527 34
El. p. ukmmrastine@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 302541858

 

2023 stojamieji

KVIEČIAME MOKYTIS SUAUGUSIŲJŲ DAILĖS STUDIJOJE

INFORMACIJA KETINANTIEMS MOKYTIS SUAUGUSIŲJŲ DAILĖS STUDIJOJE

Dokumentus galima užpildyti mokyklos raštinėje (Vienuolyno g. 7, Ukmergė) arba mokyklos internetinėje svetainėje adresu https://www.meno.ukmerge.lm.lt/

Reikalingi dokumentai stojimui: Asmens prašymas ir asmens dokumento kopija.

Priėmimas vykdomas iki 2023 m. rugsėjo 29 dienos.

Telefonai informacijai:

8 340 52734 - mokyklos raštinė
8 614 37721 - direktorės pavaduotojas ugdymui dailei Česlovas Lukenskas
8 682 11891 - direktorė Klavdija Stepanova

PILDYTI PRAŠYMĄ ČIA (Suaugusiųjų dailės studija)
(Arba prašymą pildyti galima
Ukmergės meno mokyklos
Muzikos skyriuje, Vienuolyno g. 7) 

 

  dailės2       01

          

1956 m. Ukmergėje įsteigta Muzikos mokykla, o 1991 m. grupė menininkų inicijavo Dailės mokyklos įsteigimą. Reorganizavus šias abi ugdymo įstaigas, nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. savo veiklą pradėjo Ukmergės meno mokykla.

Meno mokykloje yra Muzikos ir Dailės skyriai bei Želvos filialas. Mokykloje dirba 46 pedagogai, mokosi 596 mokiniai (muzikos programose - 298, dailės programose - 257, šokio programose - 41).

Muzikos ugdymo programų dalykai: fortepijono, dainavimo, akordeono, styginių instrumentų (smuiko, violončelės, klasikinės gitaros), pučiamųjų instrumentų (trimito, klarneto, saksofono, išilginės fleitos, tenoro), mušamųjų instrumentų, muzikos teorijos ir istorijos, sukomplektuota ankstyvojo muzikos ugdymo programos grupė "Linksmosios natelės". Moksleiviai muzikuoja meniniuose kolektyvuose: jaunių ir jaunučių choruose, pučiamųjų instrumentų, styginių instrumentų, akordeonų orkestruose, liaudiškos muzikos kapeloje, ansambliuose.

Dailės ugdymo programos: pradinio ugdymo programoje - grafinės, spalvinės, erdvinės raiškos dalykai, pagrindinio ugdymo programoje - piešimo, tapybos, erdvinės formos, kompozicijos, dailėtyros, grafikos, tekstilės, medijų menų dalykai, tikslinio ugdymo programoje - piešimo ir tapybos dalykai, neformaliojo ugdymo programoje - meninė raiška, ankstyvojo dailės ugdymo programos studijoje "Spalvų namelis" ir suaugusiųjų dailės studijoje - meninė raiška.

Šokio ugdymo programos: pradinio ugdymo programoje - pramoginis, klasikinis, charakterinis, lietuvių liaudies šokiai, baletas, pagrindinio ugdymo programoje - pramoginis, klasikinis, charakterinis, lietuvių liaudies šokiai, baletas, ankstyvojo šokio ugdymo programoje "Smagūs žingsneliai" - meninė raiška.

Meno mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja rajono kultūrinėje veikloje. Mokiniai yra nuolatiniai tarptautinių, respublikinių konkursų, festivalių nugalėtojai, Pasaulio lietuvių, respublikinių dainų švenčių, parodų, plenerų dalyviai. Mokyklos koncertų salėje, meno galerijoje "Keliaujantis paukštis" ir šokių studijoje organizuojamuose koncertuose, parodose, pasirodymuose bei kituose renginiuose aktyviai dalyvauja mokiniai, jų tėvai, mokytojai.


"Dailės skyrius, Klaipėdos g. 17", Šarūnė Augustėnaitė 12 m., mokytoja J. Šlepetienė
"Muzikos skyrius, Vienuolyno g. 7" , Goda Požerskaitė 15 m., mokytoja J. Šlepetienė