Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vienuolyno g. 7, LT-20130, Ukmergė
Tel. (8 340) 527 34
Faks. (8 340) 527 34
El. p. ukmmrastine@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 302541858

 

2023 stojamieji

KVIEČIAME MOKYTIS UKMERGĖS MENO MOKYKLOJE

Ankstyvojo ugdymo dailės programoje „Spalvų namelis“, muzikinio ugdymo programoje „Linksmosios natelės“, šokio ugdymo programoje „Smagūs žingsneliai“, Veprių ankstyvojo integruoto ugdymo programoje (4 - 7 m. amžiaus vaikams), Suaugusiųjų dailės studijoje

     MUZIKOS SKYRIUJE

DAINAVIMO, STYGINIŲ INSTRUMENTŲ (smuiko, violončelės, klasikinės gitaros), FORTEPIJONO, AKORDEONO, PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ (klarneto, trimito, eufonijos, tenoro, tūbos, baritono, saksofono, išilginės fleitos, mušamųjų instrumentų) UGDYMO PROGRAMOS (programų trukmė 7 metai, 6 - 8 m. amžiaus mokiniams)
ŠOKIO PRADINIO UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 3 metai, 6 - 10 m. amžiaus mokiniams), ŠOKIO PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 4 metai, 9 - 15 m. amžiaus mokiniams)
ŽELVOS FILIALE: DAINAVIMO, FORTEPIJONO UGDYMO PROGRAMOSE (programų trukmė 7 metai, 6 - 8 m. amžiaus mokiniams)

     DAILĖS SKYRIUJE

DAILĖS PRADINIO UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 3 metai, 6 - 10 m. amžiaus mokiniams)
DAILĖS PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 4 metai, 9 - 15 m. amžiaus mokiniams)
DAILĖS TIKSLINIO UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 3 metai, 14 - 19 m. amžiaus mokiniams)
DAILĖS RAIŠKOS UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 4 metai, 10 - 19 m. amžiaus mokiniams)
ŽELVOS FILIALE: DAILĖS PRADINIO UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 3 metai, 6 - 10 m. amžiaus mokiniams), DAILĖS PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOJE (programos trukmė 4 metai, 9 - 15 m. amžiaus mokiniams)

Mokiniai į dailės ugdymo programas priimami be stojamojo egzamino.

     INFORMACIJA KETINANTIEMS MOKYTIS UKMERGĖS MENO MOKYKLOJE

Dokumentai priimami nuo 2023 m. gegužės 8 d.:

Dokumentus galima užpildyti mokyklos raštinėje (Vienuolyno g. 7, Ukmergė) arba mokyklos internetinėje svetainėje adresu https://www.meno.ukmerge.lm.lt/

Reikalingi dokumentai stojimui į Ukmergės meno mokyklą: tėvų prašymas, gimimo liudijimo kopija, dokumentai apie sumokėtą stojamąjį mokestį (mokėjimo pavedimo kopija)

Stojamasis mokestis - 4,90 Eur.

     Meninių gebėjimų stojamieji egzaminai vyks Ukmergės meno mokyklos Muzikos skyriuje (Vienuolyno g. 7):

2023 06 06 14 val. - dainavimo
                   15 val. - pučiamųjų, mušamųjų instrumentų
                   16 val. - akordeono
                   17 val. - šokio
2023 06 07 14 val. - styginių instrumentų
                   15 val. - fortepijono

Papildomas priėmimas, esant laisvoms vietoms, bus vykdomas 2023 m. birželio 15 - rugsėjo 15 dienomis.

Į ankstyvojo ugdymo (dailės, muzikos, šokio) ir suaugusiųjų ugdymo programas prašymai priimami visus metus.

Telefonai informacijai:

8 340 52734 - mokyklos raštinė
8 675 98123 - dailės metodinės grupės pirmininkė Irutė Kiseliova
8 685 51554 - direktorės pavaduotoja ugdymui muzikai Miglė Čivienė
8 682 11891 - direktorė Klavdija Stepanova


PILDYTI PRAŠYMĄ ČIA (ŠOKIO PROGRAMOS)
(Arba prašymą pildyti galima
Ukmergės meno mokyklos
Muzikos skyriuje, Vienuolyno g. 7)


PILDYTI PRAŠYMĄ ČIA (MUZIKOS PROGRAMOS)
(Arba prašymą pildyti galima
Ukmergės meno mokyklos
Muzikos skyriuje, Vienuolyno g. 7)


PILDYTI PRAŠYMĄ ČIA (DAILĖS PROGRAMOS)
(Arba prašymą pildyti galima
Ukmergės meno mokyklos
Muzikos skyriuje, Vienuolyno g. 7)


 


 

 

  dailės2       01

          

1956 m. Ukmergėje įsteigta Muzikos mokykla, o 1991 m. grupė menininkų inicijavo Dailės mokyklos įsteigimą. Reorganizavus šias abi ugdymo įstaigas, nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. savo veiklą pradėjo Ukmergės meno mokykla.

Meno mokykloje yra Muzikos ir Dailės skyriai bei Želvos filialas. Mokykloje dirba 46 pedagogai, mokosi 596 mokiniai (muzikos programose - 298, dailės programose - 257, šokio programose - 41).

Muzikos ugdymo programų dalykai: fortepijono, dainavimo, akordeono, styginių instrumentų (smuiko, violončelės, klasikinės gitaros), pučiamųjų instrumentų (trimito, klarneto, saksofono, išilginės fleitos, tenoro), mušamųjų instrumentų, muzikos teorijos ir istorijos, sukomplektuota ankstyvojo muzikos ugdymo programos grupė "Linksmosios natelės". Moksleiviai muzikuoja meniniuose kolektyvuose: jaunių ir jaunučių choruose, pučiamųjų instrumentų, styginių instrumentų, akordeonų orkestruose, liaudiškos muzikos kapeloje, ansambliuose.

Dailės ugdymo programos: pradinio ugdymo programoje - grafinės, spalvinės, erdvinės raiškos dalykai, pagrindinio ugdymo programoje - piešimo, tapybos, erdvinės formos, kompozicijos, dailėtyros, grafikos, tekstilės, medijų menų dalykai, tikslinio ugdymo programoje - piešimo ir tapybos dalykai, neformaliojo ugdymo programoje - meninė raiška, ankstyvojo dailės ugdymo programos studijoje "Spalvų namelis" ir suaugusiųjų dailės studijoje - meninė raiška.

Šokio ugdymo programos: pradinio ugdymo programoje - pramoginis, klasikinis, charakterinis, lietuvių liaudies šokiai, baletas, pagrindinio ugdymo programoje - pramoginis, klasikinis, charakterinis, lietuvių liaudies šokiai, baletas, ankstyvojo šokio ugdymo programoje "Smagūs žingsneliai" - meninė raiška.

Meno mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja rajono kultūrinėje veikloje. Mokiniai yra nuolatiniai tarptautinių, respublikinių konkursų, festivalių nugalėtojai, Pasaulio lietuvių, respublikinių dainų švenčių, parodų, plenerų dalyviai. Mokyklos koncertų salėje, meno galerijoje "Keliaujantis paukštis" ir šokių studijoje organizuojamuose koncertuose, parodose, pasirodymuose bei kituose renginiuose aktyviai dalyvauja mokiniai, jų tėvai, mokytojai.


"Dailės skyrius, Klaipėdos g. 17", Šarūnė Augustėnaitė 12 m., mokytoja J. Šlepetienė
"Muzikos skyrius, Vienuolyno g. 7" , Goda Požerskaitė 15 m., mokytoja J. Šlepetienė