Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vienuolyno g. 7, LT-20130, Ukmergė
Tel. (8 340) 527 34
Faks. (8 340) 527 34
El. p. ukmmrastine@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 302541858

 

Ugdymo proceso pokyčiai

Mieli mokytojai, tėveliai ir mokiniai,

Vadovaujantis 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Vyriausybės nutarimu „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, keičiamas Ukmergės meno mokyklos ugdymo procesas.

Įvertinus susiklosčiusią situaciją, Ukmergės meno mokyklos Metodinės tarybos, Mokyklos tarybos sprendimu nuo 2020 m. kovo 30 d. iki balandžio 30 d. skelbiamos mokinių ATOSTOGOS (vietoje anksčiau numatytų 2020 m. birželio 1-30 d. vasaros atostogų).

Mokslo metai Meno mokykloje baigsis ne 2020 gegužės 31 d., o 2020 m. birželio 30 d.

Mokyklos bendruomenė tokį sprendimą priėmė įvertinusi bendrą situaciją ir siekdama kokybiškai ir atsakingai organizuoti ugdymo procesą. Šiuo metu visos rajono bendrojo ugdymo mokyklos ruošiasi mokymo nuotoliniu būdu organizavimui nuo kovo 30 d. Suprantame, kad nuotolinio ugdymo organizavimo pradžia pareikalaus papildomo laiko, žmogiškųjų išteklių. Manome, kad per balandžio mėn. nuotolinis mokymas bendrojo ugdymo mokyklose bus aiškus ir sklandus, o mūsų mokytojų bendruomenė, stebėdama procesą, matydama mokinių užimtumą, tėvų galimybes, bus pasirengusi organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu nuo gegužės 4 d. (jei bus tokia būtinybė).

Mokestis už nelankytą laikotarpį nebus skaičiuojamas.

Gerbiami tėveliai ir mokiniai, kviečiame aktyviai bendrauti su dalykų mokytojais, mokyklos administracija, kad nuotolinio ugdymo procesą galėtume organizuoti Jums priimtiniausiomis formomis, priemonėmis ir laiku, taip, kad ugdymo turinys ir kokybė nenukentėtų.

Direktorė Klavdija Stepanova, mob. 8-682 11891, ukmenomok@gmail.com;

direktorės pavaduotoja ugdymui muzikai Miglė Čivienė, mob. 8-685 51554;

direktorės pavaduotoja ugdymui dailei Birutė Žilėnienė, mob. 8-654 88020.