Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vienuolyno g. 7, LT-20130, Ukmergė
Tel. (8 340) 527 34
Faks. (8 340) 527 34
El. p. ukmmrastine@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 302541858

 

Šventinio koncerto aidai

Leonora JANKELIŪNIENĖ

Ukmergės meno mokyklos vaidmuo miesto kultūroje yra neabejotinas. Čia dirba talentingų pedagogų kolektyvas, nuo kurių kūrybiškumo ir reiklumo priklauso mokinių – atlikėjų individualybių ugdymas. Mokytojų darbas atsakingas, reikalaujantis ir dvasinių savybių: emocijų raiškos, įkvėpimo, persikūnijimo... Manyčiau, kad tokį darbą gali dirbti ypatingų gabumų, taurūs žmonės.

Tuo įsitikinau, dalyvaudama Vasario 16–ajai skirtame koncerte. Jaunių choras (vadovė Daiva Petrikienė) kartu su žiūrovais iškilmingai sugiedojo Tautišką giesmę ir padainavo K. Mašanausko „Lietuvą“. Mokyklos bendruomenės vardu kalbėjęs Meno mokyklos direktorius Egidijus Petrikas pakvietė „Šilo“ vidurinės mokyklos istorijos mokytoją Almą Taučkėlienę pasisakyti apie mūsų valstybės istoriją ir įvertinti Vasario 16–osios svarbą. Mokytoja apžvelgė svarbiausius Lietuvos gyvavimo etapus, ilgą ir sudėtingą XX amžiaus valstybingumo įsitvirtinimo kelią, Vinco Kudirkos, Jono Basanavičiaus ir kitų šviesuolių indėlį sprendžiant ir įgyvendinant valstybingumo, švietimo ir tautiškumo klausimus. Prisimintas Vydūnas, jo asmenybės įtaka jaunimo doroviniam auklėjimui. Justinas Marcinkevičius – su Lietuvos vardu lūpose, stiprinęs lietuvių tautos dvasią. Nepamiršti savanoriai, partizanai, tremtiniai, ištvėrę išbandymus ir nepalūžę.

Šventinio koncerto programa labai įvairi ir įdomi. Žiūrovai negailėjo katučių, nes skambėjo melodingos mergaičių vokalinio ansamblio (mokytoja Dalia Stundžienė) ir merginų seksteto (mokytoja Daiva Petrikienė) dainos. Pučiamųjų orkestras (vadovas Ričardas Kamarauskas) atliko V. Stanaičio kūrinius. Violončelininkų ansamblis (mokytoja Virginija Mažeikienė) ir smuikininkių duetas (mokytoja Rita Krikštaponienė) klausytojus nustebino įdomiais ir puikiai atliktais kūriniais. Vaikinų duetas Arnas Pelakauskas ir Laurynas Sičiūnas (mokytoja Dalia Sližytė) atliko lietuvių liaudies dainą „Jau sutemo temela“, o akordeonininkai Domantas Zubrickis ir Lukas Petrovas (mokytojas Valentinas Pliskus) pakerėjo stipriai išreikštomis emocijomis. Trimitininkas Karolis Kriaučiūnas (mokytojas Jonas Bareikis) atliko A. Rubinšteino „Romansą“. Koncerte dalyvavo ir du fortepijoniniai duetai: Žemyna Meškuotytė ir Lolita Gudonytė (mokytojos Daina Kriaučiūnienė ir Audra Bernadišienė) bei Rugilė Kolesnikovaitė ir Aistė Staškūnaitė (mokytojos Laura Burneikienė ir Daina Kriaučiūnienė). Koncerto vedančiajai Agnei Jakubonytei perskaičius Justino Marcinkevičiaus eiles, koncertą pabaigė Arnas Pelakauskas (mokytoja Audra Bernadišienė), fortepijonu paskambinęs M. K. Čiurlionio „Noktiurną“.

Kai žiūrovus ir atlikėjus skiria nedidelis atstumas, tai persmelkia tarpusavio bendrumo jausmas, toji nuostabi būsena, kurią dovanoja muzika. Jaunieji atlikėjai verti pagyrimo ir padėkos – darniai skambėjo balsai ir instrumentai, pakako stiprių emocijų, harmonijos ir subtilių perėjimų nuo ilgesio iki dramatizmo gaidų – žavėjo subtiliausių pojūčių gama. O šią šventinę programą paruošę pedagogai nusipelno ypatingos padėkos, nes menas reikalauja ne tik gerų norų, bet ir išsilavinimo bei dvasinių pastangų. Tai jie augina būsimuosius konkursų nugalėtojus ir – labai svarbu! – jautrius ir kūrybingus žmones. Iki kitų susitikimų, kurių visada laukiame!

Neringos VALINSKIENĖS nuotraukos