Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vienuolyno g. 7, LT-20130, Ukmergė
Tel. (8 340) 527 34
Faks. (8 340) 527 34
El. p. ukmmrastine@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 302541858

 

Priėmimas


Į DAILĖS SKYRIAUS:
-ankstyvojo ugdymo programą ,,Spalvų namelis‘‘(6-7 m. vaikams). Programos trukmė 1 metai, 2 pamokos per savaitę;
-į Želvos filialo pradinio ugdymo programą (I-IV kl. mokiniams). Programos trukmė 3 metai, 6 pamokos per savaitę;
-pagrindinio ugdymo programą (ir Želvos filiale) (V-IX kl. mokiniams). Programos trukmė 4 metai, 11 pamokų per savaitę, birželio mėn. vyksta vasaros kūrybinė praktika, mokiniai atlieka baigiamuosius kūrybinius darbus;
-suaugusių dailės studiją, 2 užsiėmimai per savaitę. Dailės studijos programos trukmė ir turinys bus sudaromas, atsižvelgiant į studijos lankytojų meninės saviraiškos reikmes.
STOJAMASIS EGZAMINAS Į PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ VYKS 2014 M. RUGSĖJO 4 D. 16.00 VAL. DAILĖS SKYRIUJE, KLAIPĖDOS G. 17, UKMERGĖ.
STOJAMASIS EGZAMINAS Į ŽELVOS FILIALO DAILĖS SKYRIAUS PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAS VYKS 2014 M. RUGSĖJO 4 D. 13.00 VAL. ŽELVOS VIDURINĖJE MOKYKLOJE.
Į stojamąjį egzaminą prašome atsinešti savo kūrybos darbus, I-VI klasių mokiniams - A3 formato balto popieriaus lapą, guašo dažų, teptuką, VII-IX klasių mokiniams - A3 formato balto popieriaus lapą, pieštuką, trintuką.
Į ANKSTYVOJO UGDYMO PROGRAMĄ ,,SPALVŲ NAMELIS‘‘ BEI SUAUGUSIŲ DAILĖS STUDIJĄ LANKYTOJAI PRIIMAMI BE STOJAMOJO EGZAMINO.
Telefonas  pasiteiravimui: direktoriaus pavaduotoja ugdymui dailei  (8 340) 60099 .

Į MUZIKOS SKYRIAUS:
- chorinio dainavimo, smuiko, violončelės dalykų ugdymo programas (vaikams iki 10 m.), akordeono dalyko ugdymo programą (vaikams nuo 7 m. iki 12 m.).
MUZIKINIŲ DUOMENŲ PATIKRINIMAS 2014 M. RUGSĖJO 4 D. 16 VAL. MUZIKOS SKYRIUJE, VIENUOLYNO G. 7, UKMERGĖ.
- ankstyvojo ugdymo grupę „Linksmosios natelės“ (vaikams  iki 10 m.);
- choreografijos ankstyvojo ugdymo programos grupę „Smagūs žingsneliai“ (vaikams 5-7 m.).
Į ANKSTYVOJO UGDYMO PROGRAMĄ „LINKSMOSIOS NATELĖS“ IR CHOREOGRAFIJOS ANKSTYVOJO UGDYMO PROGRAMĄ „SMAGŪS ŽINGSNELIAI“ LANKYTOJAI PRIIMAMI BE STOJAMOJO EGZAMINO.
 
Stojamasis mokestis į Meno mokyklą – 7 proc. BSI, t.y. 9,10 Lt (  2,64 €).


Norintys mokytis Dailės ar Muzikos skyriuose iki 2014 m. rugsėjo 4 d. kartu su prašymu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir originalą palyginimui, sumokėti stojamąjį mokestį pas sekretorę darbo dienomis: pirmadieniais- penktadieniais nuo 8.00 iki 16.30 val.;  pietų pertrauka 12.00-12.30 val.
Ukmergės meno mokyklos adresas Vienuolyno g. 7, Ukmergė. Telefonas pasiteiravimui (8 340) 52734.

 

 

 

Dailės skyriusMuzikos skyrius

               Dailės skyrius (Klaipėdos g. 17)                                   Muzikos skyrius (Vienuolyno g. 7)


Ukmergės meno mokykla

1956 m. Ukmergėje įsteigta Muzikos mokykla, o 1991 m. grupė menininkų inicijavo Dailės mokyklos įsteigimą. Reorganizavus šias abi ugdymo įstaigas, nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. savo veiklą pradėjo Ukmergės meno mokykla.

Meno mokykloje yra Muzikos ir Dailės skyriai bei Želvos filialas. Mokykloje dirba 46 pedagogai, mokosi 596 mokiniai (Muzikos skyriuje - 377, Dailės skyriuje - 219).

Muzikos skyriuje mokoma šių dalykų: fortepijono, chorinio, solinio dainavimo, akordeono, styginių instrumentų (smuiko, violončelės, klasikinės gitaros), pučiamųjų instrumentų (trimito, tenoro, tūbos, klarneto, saksofono, išilginės fleitos), muzikos teorijos ir istorijos, sukomplektuota ankstyvojo ugdymo grupė "Linksmosios natelės". Moksleiviai muzikuoja meniniuose kolektyvuose: jaunių ir jaunučių choruose, pučiamųjų instrumentų, styginių instrumentų, akordeonų orkestruose, liaudiškos muzikos kapeloje, ansambliuose.

Dailės skyriuje mokoma šių dalykų: piešimo, spalvinės raiškos, erdvinės raiškos, kompozicijos pagrindų, dailės istorijos, naujųjų technologijų menų, grafikos, tekstilės, linijos plastinės raiškos,  spalvos plastinės raiškos, dailės pažinimo, integruotos meninės raiškos, veikia ankstyvojo ugdymo studija "Spalvų namelis" ir  suaugusiųjų dailės studija.

Nuo šių mokslo metų savo veiklą pradėjo ankstyvojo choreografijos ugdymo grupė "Smagūs žingsneliai".

Meno mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja rajono kultūrinėje veikloje. Mokiniai yra nuolatiniai tarptautinių, respublikinių konkursų, festivalių nugalėtojai, Pasaulio lietuvių, respublikinių dainų švenčių, parodų, plenerų dalyviai. Mokyklos koncertų salėje ir meno galerijoje "Keliaujantis paukštis" organizuojamuose koncertuose, parodose bei kituose renginiuose aktyviai dalyvauja mokiniai, jų tėvai, mokytojai.